İçeriğe geç

Uluslararası

Uluslararası-Ulusal ile Kamu-Özel Sektör Projelerinden Bazıları:

Avrupa Konseyi, Türkiye’de Arabuluculuk Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, 2015-2017, Ankara.

UNDP-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, “Türkiye Dış Yardım Yatırımlarında TİKA’nın (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının) Kapasitenin Artırılması Projesi, 2015, Ankara.

Avrupa Birliği, Başbakanlık Stratejik Planlama Projesi, 2014, Ankara.

Avrupa Birliği, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Kapasite Geliştirme Projesi, 2011, Ankara.

Avrupa Birliği, EUFOR Örgütü Kurumsal Yeniden Yapılanma Projesi, 2012, Bosna Hersek.

NATO, Uluslararası Yönetsel Süreçlerinin Geliştirilmesi Projesi, 2008, Belçika. 

Eğitim Verilen Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan Bazıları:

NATO Mükemmeliyet Merkezi, NATO Okulu, Avrupa Birliği Bosna-Hersek Ofisi, Birleşmiş Milletler Ankara Bürosu, NATO Eğitim Grubu, Almanya MIP Grubu, İsveç-Azerbaycan-Kazakistan Liderlik Okulları, Bosna-Hersek Barış Okulu, Uluslararası Türkmeneli Topluluğu, Lübnan-Irak Sivil Toplum Kuruluşları, Bakü-Saraybosna–Sofya–Bükreş-Lubljana-Utrecht Üniversiteleri, UNDP-Birleşmiş Milletler, NATO Mükemmeliyet Merkezi, Etiyopya-Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Proje Yönetim Derneği, T.C. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Genç Diplomatlar Programı, İRAM-İran Araştırmalar Merkezi, Kanada Büyükelçiliği. 

Son Üç Yıldaki Uluslararası Davetli Konuşmalarından Bazıları:

 1. CivilianRecognition of MilitaryTraining:TurkishArmedForces’ Experience”, NATO Eğitim Grubu Bireysel Eğitim ve Öğretimde Gelişmeler Grubu Toplantısı, 08-12 Ekim 2001, Sofya/Bulgaristan.
 2. The New Leadership Environment andLeadership Development Systems in theTurkishArmy”, 59. NATO Eğitim Grubu Bireysel Eğitim ve Öğretimde Gelişmeler Grubu Toplantısı, 12-17 Mayıs 2002, Stokholm/İsveç
 3. “EfficiencyandEffectiveness of Distributed Learning”, 60. NATO Bireysel Eğitim ve Öğretimde Gelişmeler Çalışma Grubu Toplantısı, 06-11 Ekim 2002, Prag/Çek Cumhuriyeti.
 4. “New Challenges on Leadership, “61. NATO Bireysel Eğitim ve Öğretimde Gelişmeler Çalışma Grubu Toplantısı, 11-16 Mayıs 2003, Bükreş/Romanya.
 5. “SuccessFactors in Advanced Distributed Learning (ADL): ThePerceptions of ADL Program Members in Turkey”, NATO ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri Uzaktan Eğitim Konferansı, Temmuz 2002, Sofya/Bulgaristan
 6. “MulticulturalDiversityandMilitaryAspects”, Eğitim ve Doktrin Komutanlığındaki Yabancı Ülke Kursiyerlerine, 2002, EDOK-Ankara.
 7. “MulticulturalDiversityandMilitaryAspects”, TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi (BİOEM) Komutanlığı “Barış Operasyonlarında Askeri Gözlemcilik” (MilitaryObserver in PSO) Kursu Yabancı Ülke Kursiyerlerine, 08 Kasım 2002, GENKUR BİOEM-Ankara.
 8. “SuccessFactors in Advanced Distributed Learning (ADL): ThePerceptions of ADL Program MembersInTurkey, 62. NATO Bireysel Eğitim ve Öğretimde Gelişmeler Çalışma Grubu Toplantısı, 13-17 Ekim 2003, Utrecht/Hollanda.
 9. “MulticulturalDiversityandMilitaryAspects”, TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi (BİOEM) Komutanlığı “Sivil-Asker İşbirliği” (CIMIC) Kursu Yabancı Ülke Kursiyerlerine –08 Nisan 2003, BİOEM, Ankara.
 10. “MulticulturalDiversityandMilitaryAspects” TSK BİOEM “Barış Operasyonlarında Askeri Gözlemcilik” (MilitaryObservers in PSO) Kursu Yabancı Ülke Kursiyerlerine, 07 Kasım 2003, BİOEM, Ankara.
 11. ““MulticulturalDiversityandMilitaryAspects”, Jandarma Okullar Komutanlığı “Barış Operasyonlarında Mülteci Kontrolü” (Refugee Control in PSO) Kursu Yabancı Ülke Kursiyerlerine, 25 Haziran 2004, Jandarma Okullar Komutanlığı-Ankara.
 12. “The Role of Commandand Control Systems in Battlefield”, Multileteral Inter-OperabilityProgramme, Eylül 2007, Greeding/Almanya
 13. “LeadershipPerceptionsfromTurkey”, SwedishLeadershipInstitute (Ledarinstitutet), 30 Ocak 2010, The Marmara Pera Hotel, İstanbul.
 14. “Conflict Management andNegotiations in Strategic Communication”, NATO Strategic Communication Kursu, 10 Mart 2010, Türkiye Barış İçin Ortaklık Merkezi-Ankara.
 15. “Leadership in Times of Crisis”, NATO Etkili Kriz Yönetimi Kursu, EfficientCrisis Management Course, 13 Nisan 2010, Türkiye Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi-Ankara.
 16. “Conflict Management andNegotiations in Strategic Communication”, NATO Uluslararası Stratejik İletişim Kursu – Strategic Communication Course, 13 Nisan 2010, Türkiye Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi-Ankara.
 17. “IntroductiontoSystem Dynamics”, NATO Uluslararası Bilgi Yönetimi Kursu – NATO International Knowledge Management Course, 16 Nisan 2010, Türkiye Barış İçin Ortaklık Merkezi-Ankara.
 18. “NegotiationandMediation”, Birleşmiş Milletler Askeri Gözlemci Kursu-UN International MilitaryObserver Course, TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi- PartnershipforPeace Training Center, 25 Mayıs 2011, Ankara.
 19. “NegotiationandMediation”, Askeri Terminoloji Kursu- International Land OperationalTerminology Course, TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi- PartnershipforPeace Training Center, 22 Eylül 2011, Ankara.
 20. “Changing Information Environment and Strategic Communications”, Uluslararası Bilgi Harekatı Kursu – International Information Operations Course, Bosna Hersek Barışı Destekleme Harekatı Eğitim Merkezi – BosniaandHerzegovinaPeace Operations Training Center, 25 Ekim 2011, Saraybosna-Bosna Hersek.
 21. “Knowledge Development in Crisis Management”, Uluslararası Bilgi Yönetimi Kursu – International Knowledge Management Course, TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi- PartnershipforPeace Training Center, 17 Kasım 2011, Ankara.
 22. “NegotiationandMediation”, Uluslararası Askeri Terminoloji Kursu- International Land OperationalTerminology Course, TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi-TAF PartnershipforPeace Training Center, 8 Şubat 2012, Ankara.
 23. “Strategic Communication(Uluslararası Askeri Terminoloji Kursu- International Land OperationalTerminology Course, TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi-TAF PartnershipforPeace Training Center, 8 Şubat 2012, Ankara.
 24. Conflict Management andNegotiations in Strategic Communication”, NATO Uluslararası Stratejik İletişim Kursu – Strategic Communication Course, 23 Şubat 2012, Türkiye Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi-Ankara.
 25. “Diversity Management”, NATO Uluslararası Stratejik İletişim Kursu – Strategic Communication Course, 23 Şubat 2012, Türkiye Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi-Ankara.
 26. “Leadership in Times of Crisis”, Uluslararası Etkili Kriz Yönetimi Kursu – EfficientCrisis Management toMitigatetheEffects of Terrorism Course, february 27 – March 02, 2012, Center of ExcellenceDefenceAgainstTerrorism – Ankara Turkey, Maslak-İstanbul.
 27. “EffectiveCrisis Management”, International University of Sarajevo (IUS), 9 May 2012.
 28. “Conflict Management andLeadershipwithin Cross-CulturalPerspective”, University of Sarajevo School of Business andEconomics, 21 May 2012.
 29. The Dark Side of OrganizationalBehavior: CounterproductiveWorkBehavior, AmericanUniversity in BosniaandHerzegovina, 2 June 2012.
 30. “NegotiationandMediation” , NATO CimicOrientation Course, Bosnia&HerzegovinaPeaceSupport Operations Training Center, BiH PSOTC, 11 June 2012.
 31. “Crisis Management”, NATO Uluslararası Bilgi Yönetimi Kursu – Knowledge Management Course, 7 Mayıs 2013, Türkiye Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi-Ankara.
 32. “TheCultural Profile Of Leadership: Results of theQuestionnairre”, 63. NATO Bireysel Eğitim ve Öğretimde Gelişmeler Çalışma Grubu Toplantısı, 10-14 Mayıs 2004, Bled/ Slovenya.