İçeriğe geç

Kamu Sektörü

Kamu Sektörü Projelerinden Bazıları:

Kalkınma Planı, Kamuda Kurumsal Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu Çalışma Üyesi, 2017-2018, Ankara.
Türkiye’de Arabuluculuk Sisteminin Geliştirilmesi Projesi, Adalet bakanlığı ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi, 2015-2017, Ankara.
KOBİ’lerin Verimliliğinin Artırılması Projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Proje Üyesi, Ankara, Ocak-Ağustos 2016
C. Ekonomi Bakanlığı, 2018-2022 Yılları Stratejik Planının Hazırlanması Projesi, Proje Lideri, 2016, Ankara.
Dışişleri Bakanlığı-Diplomasi Akademisi, Yabancı Diplomatlar Eğitimi Projesi, Eğitmen, 2015, Ankara.
Dışişleri Bakanlığı, Kurum Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi, 2015-2016, Ankara, Fransa, Hollanda, Almanya başkonsoloslukları. 

Eğitim Verilen Kamu Kurumlarından Bazıları:

Başbakanlık, TBMM, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı), Devlet Personel Başkanlığı, Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tübitak, TÜİK, TAEK, Basın İlan Kurumu, TÜBİTAK Tüsside, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi, EPDK, SSM, Sahil Güvenlik, Jandarma, Kara Kuvvetleri, Harp Okulu, Barolar Birliği, Mersin-Sivas-Rize Baroları, Diyanet Vakfı, Kavaklıdere-Çankaya Rotary Kulüpleri, Çeşitli Sanayi-Ticaret Odaları ve Borsalar, 21.Yüzyıl Enstitüsü, Diplomasi Akademisi, Kamu Hastaneleri Kurumu, Kredi Yurtlar Kurumu, Gazi Ü. Teknoloji Ofisi, Yüksek Seçim Kurulu, Vergi Denetim Kurulu, SGK, Eti Maden, İşkur, Devlet Personel Bşk.lığı, TİKA, Verimlilik Genel Müdürlüğü, TETAŞ, Eti Maden İşletmeleri, Bilgi Teknolojileri Kurumu-BTK, TODAİE, Belediyeler Birliği, İSKİ, Türkiye Barolar Birliği İl Baroları, Anadolu OSB 

Son Üç Yılda Kamu SektörüDavetli Konuşmalardan Bazıları

 1. Ünsal Sığrı, “Arabuluculuk Eğitiminde Müzakere Eğitmenlerinin Hazırlanması Esasları”, Arabuluculuk Eğitici Eğitimi Çalıştayı, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı-AB Konseyi Proje Ofisi, Ankara, 6-8 Mayıs 2016.
 2. Ünsal Sığrı, “Temel Arabuluculuk Eğitimi Modül-1 ve Modül-9’da Gelinen Aşamaların Değerlendirilmesi”, 1. Arabuluculuk Projesi Koordinasyon Toplantısı, Antalya, 14 Ekim 2016.
 3. Ünsal Sığrı, “Temel Arabuluculuk Eğitimi Modül-1 ve Modül-9’da Gelinen Aşamaların Değerlendirilmesi”, AB Konseyinde Arabuluculuk Toplantısı, Büyükhanlı Otel, Ankara, 17 Şubat 2017.
 4. Ünsal Sığrı, “Temel Arabuluculuk Eğitimi Modül-1 ve Modül-9’da Gelinen Aşamaların Değerlendirilmesi”, Eğitim Çalışma Grubu Toplantısı, Arabuluculuk Müfredatı ve Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi, Hilton Bosphorus Otel, İstanbul, 9/10 Aralık 2016.
 5. Ünsal Sığrı, “Temel Arabuluculuk Eğitimi Modül-1 ve Modül-9’da Gelinen Aşamaların Değerlendirilmesi”, Eğitim Çalışma Grubu Toplantısı – 4 , Arabuluculuk Müfredatı ve Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi, Swiss Otel, Ankara, 24/25 Nisan 2017.
 6. Ünsal Sığrı, “Temel Arabuluculuk Eğitimi Modül-1 ve Modül-9’da Gelinen Aşamaların Değerlendirilmesi”, Temel Arabuluculuk Eğitimi Test Eğitimi, Türkiye Barolar Birliği Tesisleri, Ankara, 29-31 Mayıs 2017.
 7. Ünsal Sığrı, “Temel Arabuluculuk Eğitimi Modül-1 ve Modül-9’da Gelinen Aşamaların Değerlendirilmesi”, Eğitici Eğitimi, Mövenpick Otel, Ankara, 20 Haziran 2017.
 8. Ünsal Sığrı, “Temel Arabuluculuk Eğitimi Modül-1 ve Modül-9’da Gelinen Aşamaların Değerlendirilmesi”, Arabuluculuk Stratejik Plan Yol Haritası Çalıştayı, Akra Barut Otel, Antalya, 19-20 Temmuz 2017.
 9. Ünsal Sığrı, “Arabuluculuk Eğitiminde Müzakere Bölümünün Hazırlanması Esasları”, Arabuluculuk Müfredat Geliştirme Çalıştayı, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı-AB Konseyi Proje Ofisi, Antalya, 18-20 Ağustos 2016.
 10. “Proje Yönetiminde Bireysel Kapasite Artırımı”, Proje Yönetim Derneği, Bilgi Teknolojileri Kurumu Konferans Salonu, Ankara, 18 Temmuz 2017.
 11. “İş Yaşamında Kapasite Artırımı”, Ankara Ticaret Odası, Ankara, 04 Nisan 2017 2017.
 12. “Kobi Danışmanlarının Özellikleri Nelerdir?”, TOBB ve TOBBETÜ, Oda ve Borsalar Bünyesinde Kobi Danışmanı Yetiştirilmesi Projesi, 10 Ekim 2016, Ankara.
 13. “Stratejik Plan Nedir ve Nasıl Hazırlanır?” T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2018-2022 Yılları Stratejik Planının Hazırlanması Projesi, 10 Şubat 2017, Ankara.
 14. Kamu Yönetiminde Modern İnsan Kaynakları Uygulamaları”, Sudan Büyükelçiler Heyeti, T.C. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı, 17 Aralık 2016
 15. “Stratejik Planlamada İç Paydaşların Analizi”, T.C. Ekonomi Bakanlığı İç Paydaş Çalıştayı, 01 Aralık 2016
 16. “Stratejik Planlamada Dış Paydaşların Analizi”, T.C. Ekonomi Bakanlığı Dış Paydaş Çalıştayı, 01 Aralık 2016