İçeriğe geç

Eğitimler

Kurumsal Eğitimler:

Yönetim Teknikleri
Liderlik ve Yönetim
Müzakere Teknikleri
Arabuluculuk ve İkna Teknikleri
Kurumsal Çatışma Yönetimi ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Aile İşletmelerinde ve KOBİ’lerde Kurumsallaşma
Stratejik Düşünme, Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim
İletişim Teknikleri
Takım Çalışması ve Grup Dinamikleri
Motivasyon Teknikleri
Kurum Kültürü Oluşturma ve Kurumsal Bağlılığın Tesisi
Eğitici Eğitimi – Yönetici Asistanlığı Eğitimi
Kurumda Yenilikçilik
İşletmelerde verimlilik Artırma Teknikleri
Değişim Yönetimi
Örgüt Geliştirme Teknikleri
Zaman ve Toplantı Yönetimi
Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü ve Empati
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Rapor Hazırlama Teknikleri ve Etkili Sunum Teknikleri
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları
Mülakat Teknikleri
Yöneticiler İçin Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi
İşletmede ve Kamu Kurumlarında İş Etiği
Kurumsal İtibar Yönetimi
İş Yaşamında Bireysel ve Kurumsal Kapasitenin Artırılması
Problem Çözme ve Karar Verme Yöntemleri 

İnternet Üzerinde Yer Alan Uzaktan Eğitim Modülleri:

E-Kampüs (www.campusera.com – www.e-kampus.com)

  • Müzakere Teknikleri
  • İş Yaşamında Başarı için Profesyonel Davranış Eğitimi
  • İletişim Becerileri Eğitimi
  • Kendini Yönetme (Öz Yönetim) Becerileri Eğitimi
  • Liderlik Becerileri Eğitimi

Aknet Akademi (www.aknetegitim.com)

  • KOBİ Danışmanlığı Eğitimi-8 Modül (Müzakere-İletişim-Kurumsallaşma-İşletme ve Yönetim Fonksiyonları-Stratejik Yönetim-Problem Çözme ve Karara Verme-Verimlilik Artırma Teknikleri-Zaman ve Toplantı Yönetimi)