İçeriğe geç

Akademik

Akademik Araştırma Alanları ve Verdiği Dersler:

İşletme Yönetimi,
Genel İşletme,
Yönetim-Organizasyon,
Stratejik Yönetim,
Örgütsel Davranış,
Liderlik,
Stratejik Planlama,
Sosyal Psikoloji,
Örgüt Geliştirme,
Değişim Yönetimi,
Grup Dinamikleri,
Çatışma Yönetimi,
Müzakere Teknikleri,
Arabuluculuk Teknikleri,
Sistem Bilimi,
İnsan Kaynağını Seçme ve Test Etme,
Örgütsel Psikoloji,
Yönetim Psikolojisi,
Yönetim Sosyolojisi,
Rekreasyon işletmeciliği,
Rekreasyonda Yönetim ve Organizasyon,
Rekreasyonda Pazarlama ve Halkla İlişkiler,
Sistem Dinamikleri,
Çağdaş Yönetim Yaklaşımları,
Kültürlerarası Yönetim,
Yönetim ve Örgüt Kuramında Güncel Konular,
İletişim Teorisi,
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri,
Nitel Araştırma Yöntemleri

Akademik CV için tıklayınız.